Fan hâm mộ đã mắt với Kiểu tóc Quang Hải đầy sức hút