Rụng tóc vì dùng sản phẩm tạo kiểu hàng ngày, đúng hay sai?